(ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ) Η εταιρεία μειώνει τις δαπάνες της σε προωθητικές ενέργειες και επαναδρομολογεί κονδύλια από άλλα τμήματα λειτουργιών της, με σκοπό την ανάπτυξη της επένδυσης στο digital. Τα τελευταία χρόνια, η Heinz έχει εμπλακεί σε αρκετές πρωτοβουλίες digital marketing, συμπεριλαμβανομένης δραστηριότητας στο Facebook και δοκιμών augmented reality για την Ketchup, σε συνεργασία με την πλατφόρμα mobile augmented reality διαφήμισης, Blippar. Μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο για τη βιομηχανία των τροφίμων, ο Matt τόνισε ότι υπάρχει ένα αυστηρό μοντέλο ROI για digital marketing και αυτό σημαίνει ότι η επένδυση σε αυτό θα εξακολουθήσει, εφόσον υπάρχουν αποτελέσματα.