Η Groupama Ασφαλιστική επενδύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και πλέον, θα παρέχει στο δίκτυο των συνεργατών της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής των αιτήσεων και όλων των συνοδευτικών εγγράφων για τον κλάδο ασφάλισης Ζωής και Υγείας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών της.

Για όλους τους συνεργάτες της.

Η Groupama Ασφαλιστική επενδύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και πλέον, θα παρέχει στο δίκτυο των συνεργατών της τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής των αιτήσεων και όλων των συνοδευτικών εγγράφων για τον κλάδο ασφάλισης Ζωής και Υγείας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών της.

Χάρη στη φιλική υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής, η Groupama Ασφαλιστική διασφαλίζει την ευελιξία και την ασφάλεια των συναλλαγών, προσφέρει άμεση εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση ενώ, μέσα από τη συνολικότερη διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.