Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, η Grohe εντείνει, όπως επισημαίνει η ίδια, τις προσπάθειες πρόληψης της πλαστικής ρύπανσης, καλώντας συνεργάτες και πολίτες να συμμετάσχουν στην εύρεση νέων λύσεων που θα επιφέρουν σημαντική αλλαγή.

Η Grohe, η οποία, το 2018, ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Less Plastic», με στό-χο τον περιορισμό των πλαστικών από τις συσκευασίες της, κατάφερε να εξοικονομεί 37 εκατ. πλαστικά τεμάχια ετησίως λόγω της εξάλειψης όλων των περιττών πλαστικών από τις συσκευασίες των προϊόντων της.

Παράλληλα, η συνεργασία της με την Everwave υιοθετεί την πιλοτική ανάπτυξη της πλατφόρμας καθαρισμού HiveX, η οποία ξεκίνησε στον ποταμό Bacchiglione στην Πάντοβα της Ιταλίας τον Μάρτιο του 2022. Συγκεκριμένα, η σταθερή πλατφόρμα χρησιμοποιεί το ρεύμα του ποταμού για τη συνεχή εκτροπή και αποθήκευση των πλωτών αποβλήτων και είναι ενεργειακά αποδοτική αλλά και φιλική προς το περιβάλλον.