Έναν καταστατικό χάρτη για τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων διαφορετικότητας, ισότητας, συμπερίληψης και εκπροσώπησης στους οργανισμούς δημιούργησε η Grey London και κάλεσε όλους τους πελάτες και συνεργάτες της να τον υπογράψουν.

Το καταστατικό έχει ήδη συμπεριληφθεί σε πολλές από τις συμφωνίες της εταιρείας με πελάτες της, με τις 2 πλευρές να δηλώνουν από κοινού δέσμευση στη διαφορετικότητα σε κάθε στάδιο της δουλειάς. Στόχος, η ριζική επαναπροσέγγιση της διαφήμισης και της δημιουργίας της, έχοντας τελικά αντίκτυπο στα κοινά ανά τον κόσμο.

Η Laura Jordan Bambach, Πρόεδρος και Chief Creative Officer της Grey London, δήλωσε ότι αποτελεί «το πρώτο παράδειγμα ενός creative agency που βάζει τη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη συμπερίληψη και την εκπροσώπηση (DEIR) στην καρδιά όσων πρεσβεύει και στη βάση των συζητήσεων με τους πελάτες». Το καταστατικό έχει 3 πυλώνες που καλύπτουν όλο το εύρος της δημιουργικής διαδικασίας -thinking diverse, making diverse, delivering diverse- και στόχος είναι η επέκτασή του στο παγκόσμιο δίκτυο της Grey και στη συνέχεια σε ολόκληρο το industry.

(Πηγή: TheDrum)