Σε μία στρατηγικά σχεδιασμένη διεύρυνση του τμήματος Technology Intelligence & Performance προχωρά η Grant Thornton, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν στον τεχνολογικό τομέα της Ελλάδας, με στόχο, όπως αναφέρεται, να συνεχίζει να αναπτύσσεται παράλληλα με τους πελάτες της και συνολικά με το επιχειρείν της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει τη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας, προκειμένου να εδραιώσει έναν νέο κόμβο παροχής υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας. «Θεωρούμε υποχρέωσή μας ένα τόσο σημαντικό έτος για την Ελλάδα όσο είναι το 2021, όπου η επιτυχία των πολλαπλών μεταβάσεων αποτελεί ταυτόχρονα και την εξασφάλιση του μέλλοντος να δηλώνουμε παρόντες με τον πλέον δυναμικό τρόπο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton.