Δεδομένου ότι η αβεβαιότητα της χρονικής περιόδου που διανύουμε την τελευταία χρονιά ανέδειξε τη σημασίας της έγκυρης ενημέρωσης του κοινού και του διαχωρισμού της από πλαστές ειδήσεις, η Google προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για την ίδρυση του European Media and Information Fund. Στόχος του φορέα είναι η ενίσχυση του media literacy, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η υποστήριξη του fact checking. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύεται, για το χρονικό διάστημα των 5 ετών, να υποστηρίξει το έργο των European University Institute, Calouste Gulbenkian Foundation και European Digital Media Observatory στην αντιμετώπιση των εξής προκλήσεων: Βοήθεια σε νέους και ενήλικες να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα media, Στήριξη των αρχών εξακρίβωσης δεδομένων, και Στήριξη των ειδικών, ερευνών και δομών ενάντια στην παραπληροφόρηση.