Σε μία εποχή που η βιωσιμότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούν κεντρικούς πυλώνες για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία, η Global Link πέραν των τακτικών B2C και B2B ερευνών της, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πεδίο και προχωρά ένα βήμα παραπέρα με την τακτική διοργάνωση ομαδικών δράσεων υπό την καθοδήγηση της WWF.

Τέσσερις φορές τον χρόνο – άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα – συλλέγει απορρίμματα στην παραλία του Ναυτικού Ομίλου Ματιού που τα τελευταία τρία χρόνια έχει υιοθετήσει.

Δεν πρόκειται για έναν απλό καθαρισμό: τα σκουπίδια ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, ζυγίζονται, και τα αποτελέσματα καταγράφονται στην ιστοσελίδα της WWF. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στη Global Link να συνεισφέρει κρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη μελέτη της μακροχρόνιας επίδρασης των απορριμμάτων στο περιβάλλον.