Άνοδος κύκλου εργασιών, στροφή σε νέες επενδύσεις

Συγκεκριμένα, η Global Link κατέγραψε άνοδο 34% του κύκλου εργασιών της για το οικονομικό έτος 2014/2015 και βελτίωση της κερδοφορίας της. Σύμφωνα με την εταιρεία, η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από την ανάπτυξη των συνεργασιών με υφιστάμενους πελάτες καθώς και από την έναρξη συνεργασίας με 4 νέους σημαντικούς πελάτες. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Κώστας Σιγαλός, ανακοίνωσε νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό για τον επόμενο χρόνο, ενώ συνεχάρη τα στελέχη της εταιρείας για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν και για την ποιοτική δουλειά τους, μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.