Παρουσίαση για την αγορά ηλεκτρικών προϊόντων

Η ομάδα της GfK Hellas με εισηγητή τον Ηλία Κανελλόπουλο, Group Lead των κατηγοριών Consumer Electronics, Photo & Entertainment του τμήματος Consumer Choices, ενημέρωσε τους επισκέπτες της έκθεσης για την πορεία της αγοράς των ηλεκτρικών προϊόντων, την εξέλιξη των φωτογραφικών ειδών και τις προοπτικές του κλάδου όπως διαφαίνονται για το μέλλον.

Βασικοί άξονες της παρουσίασης υπήρξαν η εξομάλυνση της πορείας της αγοράς των ηλεκτρικών ειδών στο ξεκίνημα του 2013, ο έντονος ανταγωνισμός που δέχεται ο κλάδος των φωτογραφικών από την κινητή τηλεφωνία καθώς επίσης και η ραγδαία ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών λόγω των απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού για φωτογραφικές μηχανές υψηλότερων δυνατοτήτων.