Από το βήμα του οικονομικού φόρουμ των Δελφών ανακοίνωσε ο Αναστάσιος Σπανίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Generation Y, τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε όμιλο επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από στρατηγικές επενδύσεις της Generation Y στην Global Sustain (με εξειδίκευση σε δράσεις ESG), στη The Jones (creative advertising agency), τη Future Insurance (ασφαλιστική μεσιτεία), καθώς και της Roimat (digital consultation & social media).

Κατά τη διάρκεια πάνελ που συντόνιζε ο ίδιος, ανέφερε πως «δημιουργούμε όμιλο επιχειρήσεων, ώστε να διευρύνουμε τους τομείς στους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε στο ελληνικό και διεθνές επιχειρείν, καθώς και το βάθος των υπηρεσιών μας, αξιοποιώντας την cutting-edge τεχνολογία». Ο μετασχηματισμός θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, όπου αναμένονται και περαιτέρω στρατηγικές εξαγορές, συμμαχίες και συνεργασίες για την Generation Y.