Νέα στρατηγική προσέγγιση στον χώρο της έρευνας

Στόχος του Bari S.M.A.R.T., σύμφωνα με την Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner της εταιρείας, είναι να προσφέρει όλα τα απαραίτητα tools στους πελάτες ώστε αυτοί να αναπτυχθούν με υγιή και σταθερό τρόπο. Η ανάλυση του Bari S.M.A.R.T. έγινε από την Βαλέρια Τσάμη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, ενώ τη νέα προσέγγιση της Focus Bari εμπλούτισε και η σχετική παρουσίαση της Άννας Καραδημητρίου, η οποία στηρίχθηκε σε δύο στρατηγικούς άξονες, που αποδίδονται από τις έννοιες «Focus on Tech Life» και «Mirroring our Customers».