Στην ενίσχυση της διοικητικής ομάδας της με δύο νέους Εταίρους από τα τμήματα Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προχωρά η ΕΥ Ελλάδος και, συγκεκριμένα, τους Μαρία Χατζηαντωνίου και Παναγιώτη Παπαγιαννακόπουλο. Η Μ. Χατζηαντωνίου, μεταξύ άλλων, διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε πολυεθνικούς οργανισμούς και έχει ηγηθεί αρχικών δημόσιων εγγραφών εταιρειών και εκδόσεων ομολόγων, στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, ενώ ο Π. Παπαγιαννακόπουλος εντάχθηκε στην ΕΥ το 2008 και είναι επικεφαλής των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, της ΕΥ Ελλάδος και της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης.