Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να προσφέρει ευκαιρίες καταξίωσης στα στελέχη της, η ΕΥ Ελλάδος αναβαθμίζει τον Βασίλη Τζίφα σε νέο Εταίρο στο τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της.

Ο Βασίλης Τζίφας διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στον ελεγκτικό κλάδο και τις υπηρεσίες διασφάλισης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ελέγχους οικονομικών καταστάσεων σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και US GAAP, έργα μετατροπής σε ΔΠΧΑ, ειδικούς ελέγχους, ιδιωτικοποιήσεις και αρχικές δημόσιες εγγραφές σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.