Την αναβάθμιση της υπηρεσίας live tracking των οχημάτων βοήθειας, μέσω της υπηρεσίας Cosmote Fleet Tracker, ανακοίνωσε η Europ Assistance Greece. Το Cosmote Fleet Tracker καλύπτει το σύνολο της χώρας με λειτουργίες, όπως παρακολούθηση της θέσης του οχήματος, βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων και πλήρης αναφορά για κάθε πτυχή λειτουργίας του στόλου. «Πλέον, οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται για την ακριβή θέση και τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του οχήματος βοήθειας στον τόπο του συμβάντος, ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο μήνυμα που αποστέλλεται στο κινητό τους, αμέσως μετά την αναγγελία βλάβης ή ατυχήματος», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.