Στο λανσάρισμα της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας της Eurolife Business Academy προχωρά η ασφαλιστική εταιρεία Eurolife, σε συνεργασία με τον φορέα καινοτομίας Found.ation. Πρόκειται για μια ακαδημία ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η οποία απευθύνεται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ανεξαρτήτως του εάν συνεργάζονται ή όχι με την εταιρεία, με στόχο να εξελίξει τις γνώσεις τους στις σύγχρονες τεχνολογίες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όσους εγγραφούν, προκειμένου να αποκτήσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το περιεχόμενο εστιάζει σε μια σειρά τομέων, όπως καινοτομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, data analytics και AI, digital marketing κ.ά.