Μέσω facebook η ψηφοφορία για την επιλογή προγραμμάτων

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, η εταιρεία προσφέρει ποσοστό των κερδών της για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων ΜΚΟ, με σκοπό να στηρίξει το έργο τους, τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, όσο και μέσω της προβολής των δράσεών τους μέσω του www.eurocharity.gr. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 14 προγράμματα ΜΚΟ. Η EuroCharity καλεί όλες τις ΜΚΟ να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, που και φέτος θα διεξαχθεί στη σελίδα της στο Facebook.