Στο cross-national webinar με τίτλο «Transforming supply chains to value chains», έλαβε μέρος η Eurocert, το οποίο υλοποίησαν το CSR Hellas και το CSR Cyprus. Το webinar πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του European SDG Summit «Impactful Partnerships to build back better» από το CSR Europe, τους Εθνικούς Εταίρους του και άλλους συνεργαζόμενους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κωνσταντίνος Καρβουνάκης, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης της Eurocert, παρουσίασε στους συμμετέχοντες το Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ethos», αναφέροντας τις βασικές απαιτήσεις, την εμπειρία εφαρμογής, αλλά και τα οφέλη από την εφαρμογή του τόσο για τις μικρομεσαίες, όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις.