Σεμινάριο για τις απαιτήσεις στην ασφάλεια τροφίμων

Στόχος ήταν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για τις νέες απαιτήσεις του Αμερικανικού νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια τροφίμων, FSMA, αλλά και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξάγουν στην αγορά της Αμερικής. Tα στελέχη των επιχειρήσεων εκτέθηκαν στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να εγγραφούν στη λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών του FDA και ως εκ τούτου να τους δοθεί η δυνατότητα να δειγματίσουν τα προϊόντα τους και να μπορέσουν να ξεκινήσουν εμπορικές συναλλαγές με τις εν λόγω χώρες.