Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών αναλύσεων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών και δεικτών 8.000 επιχειρήσεων, βάσει του μοντέλου αξιολόγησης Financial Growth/Health Matrix της Grant Thornton, καθώς και μέσω των εργαλείων πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eurobank σε συνδυασμό με τις πραγματικές ιστορίες εταιρειών και με μια σειρά κριτηρίων που συνδυάζουν τη λογική των αριθμών με τον καταλυτικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα. Στην 15μελή Επιτροπή Βραβεύσεων θα προεδρεύουν από κοινού ο Πρόεδρος ΔΣ της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, Βασίλης Καζάς. Στην τελετή βράβευσης στις αρχές Δεκεμβρίου θα βραβευθούν 6 ελληνικές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις στις κατηγορίες Λειτουργική/Επιχειρησιακή βελτίωση, Ανάπτυξη προϊόντος, Ανάπτυξη αγορών, Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα, Επενδύσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.