Η Engie Hellas συμμετέχει στο ευρωπαϊκό project BIGG (Building Information aGGregation, harmonization and analytics platform) στο πλαίσιο των στόχων της για βιώσιμη ανάπτυξη. Το project μελετά δεδομένα σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα και τον κύκλο ζωής χιλιάδων κτιρίων. Η Engie Hellas, με τη συμμέτοχη της στο project BIGG, αποδεικνύει τη δέσμευσή της στους βιώσιμους στόχους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής πολιτικής του oμίλου. Αξιοποιώντας το εργαλείο ενεργειακής διαχείρισης της IoT πλατφόρμας «Engie Connect», συμβάλλει στο project BIGG, προσφέροντας ενεργειακά στοιχεία από 19 συνολικά κτίρια στην Ελλάδα. Τα δεδομένα θα συμβάλλουν στη δημιουργία έξυπνων αλγόριθμων, με απώτερο σκοπό δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεων.