Το έργο απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ολοκλήρωσε πρόσφατα η Ελληνικός Χρυσός, με στόχο την πλήρη επανένταξη της περιοχής στο φυσικό περιβάλλον. Η δράση αυτή εντάσσεται στο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής από τη μακροχρόνια προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, την οποία έχει αναλάβει η εταιρεία από την αρχή της δραστηριοποίησής.

Η αποκατεστημένη περιοχή εκτείνεται σε συνολική έκταση 32 περίπου στρεμμάτων. Πέραν της απομάκρυνσης του αρσενοπυρίτη, υλοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης από τα υπολείμματα και τα επιβαρυμένα εδάφη, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, ενώ ακολούθησαν εργασίες εδαφοκάλυψης και διαμόρφωσης για την επαναφορά του αρχικού αναγλύφου. Πλέον, η περιοχή επανέρχεται σταδιακά στη φυσική της κατάσταση με τη φύτευση 3.700 ενδημικών φυτών από το ιδιόκτητο φυτώριο της εταιρείας στην περιοχή.