Επιμελήθηκε τη νέα ιστοσελίδα του

Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου σχεδίασε και κατασκεύασε τη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ – Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης. Η νέα ιστοσελίδα www.dapeep.gr είναι φιλική προς τον χρήστη, με responsive κατασκευή για να παίζει σε οποιαδήποτε οθόνη και συσκευή.Στην αρχική σελίδα, ο επισκέπτης μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει αφού όλες οι σημαντικές κατηγορίες είναι τακτοποιημένες στο header.

Μπορεί εύκολα να ενημερωθεί για τα νέα, τις Σημαντικές Ανακοινώσεις, το Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, το Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, τις Δημοπρατήσεις Αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου στην Κοινή Πλατφόρμα, ενώ σε εμφανές σημείο βρίσκεται η περιοχή εισόδου των παραγωγών (login).Επίσης, όλα τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν σε εμφανές σημείο στο footer ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας με την εταιρεία, ενώ υπάρχει και σύνδεσμος προς τη Διαύγεια.