Πλατφόρμα για ασφαλείς online ψηφοφορίες.

Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου (ΕΛΕΔ) δημιούργησε το Safevote.gr, μια νέα πλατφόρμα online ψηφοφορίας. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία της ΕΛΕΔ, που προτείνεται ως λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν διάφορα σωματεία, σύλλογοι, ομοσπονδίες και συνδικαλιστικοί φορείς, που θέλουν να διενεργήσουν εκλογές με ασφάλεια και διαφάνεια, χωρίς να χρειαστεί όμως να μετακινηθούν ή να συγχρωτιστούν τα μέλη τους.

Ο κάθε χρήστης ταυτοποιείται με ένα και μοναδικό e-mail, με το οποίο μπορεί να ψηφίσει μία και μόνο φορά, ασφαλώς μυστικά. Έπειτα, αυτόματα, διαγράφεται από τους εκλογικούς καταλόγους. Όπως συμβαίνει στις εκλογές με φυσική παρουσία, μόνο που η αστυνομική ταυτότητα αντικαθίσταται από το e-mail. Η πλατφόρμα online ασφαλούς ψηφοφορίας Safevote.gr είναι απόλυτα παραμετροποιήσιμη και προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες.