Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προώθηση Οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ και ποικιλιακών σε αγορές τρίτων χωρών, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία». Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 6.371.996 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της ΕΔΟΑΟ στην Αθήνα έως τις 25/01/2021.