Το λογαριασμό χειρίζεται η Carat

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιo στάδιο βρίσκεται το spec, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας να επιβεβαιώνει απλά τη διεξαγωγή αναθεώρησης όλων των συνεργασιών σε επίπεδο media για την ευρωπαϊκή αγορά. Το λογαριασμό χειρίζεται επί του παρόντος η Carat, η οποία ξεκίνησε να συνεργάζεται με την EBay το 2008, όμως ανέλαβε καθήκοντα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2011. Επίσης, η EBay ανέθεσε το 2012 στην εταιρεία Fetch, τη διαχείριση του mobile advertising για την Ευρώπη, μετά από spec στο οποίο συμμετείχαν 8 εταιρείες. Η τωρινή διερεύνηση αφορά και στο κομμάτι του λογαριασμού που χειρίζεται η Fitch.