Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 623 φορολογικά και οικονομικά στελέχη από 36 χώρες, διαπιστώνει πως το προαναφερθέν ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 66% που κατέγραψε η αντίστοιχη έρευνα του 2013. Η αύξηση αυτή αντανακλά την επίδραση των διεθνών εκκλήσεων για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια στα θέματα προς συζήτηση από τα διοικητικά συμβούλια. Ο Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Καθώς όλες οι κυβερνήσεις επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις, απαιτώντας όλο και περισσότερες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο, οι επιχειρήσεις και στη χώρα μας καλούνται να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να ευθυγραμμίσουν τις ενδοομιλικές τους τιμολογήσεις με αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα αναφορών. Η Ελλάδα, ήδη από την αρχή εφαρμογής των δράσεων BEPS, βρισκόταν ένα βήμα μπροστά, έχοντας ενσωματώσει αρκετές από τις αλλαγές, δείγμα χρηστής διοίκησης».