Η Deloitte Ελλάδος παρουσίασε, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, τη μελέτη και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «Αστυπάλαια 4.0», το οποίο εκπονήθηκε pro bono στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ της εταιρείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αστυπάλαιας, ώστε το νησί να αναδειχθεί σε έναν προορισμό οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο. Η μελέτη προσδιορίζει το μοντέλο, τις προτεραιότητες και τη στρατηγική ανάπτυξης, μέσω καθορισμένων δράσεων, γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: τη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία και την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό. Στόχος είναι η ανάδειξη της Αστυπάλαιας ως ένα νησί «πρότυπο» που θα εξασφαλίσει στον μόνιμο πληθυσμό υψηλό βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ, παράλληλα, θα αποτελέσει πόλο έλξης για περισσότερους επισκέπτες και νέους μόνιμους κατοίκους.