Η Deloitte Ελλάδας ανανέωσε τη διοικητική της ομάδα με τρία νέα στελέχη, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου 2020. Πρόκειται για τους Κατερίνα Γλαβά και Δημήτρη Κατσιμπόκη σε ρόλο Equity Partner, και τον Γιώργο Φράγκο στον ρόλο του Partner. Η Κατερίνα Γλαβά είναι επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών Core Business Operations, ενώ διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με χρήση τεχνολογίας και στις ψηφιακές καινοτομίες. Ο Δημήτρης Κατσιμπόκης, επικεφαλής του τμήματος Assurance της Deloitte στην Ελλάδα και ορκωτός ελεγκτής, έχει πάνω από 19 χρόνια εμπειρίας στο ελεγκτικό-λογιστικό επάγγελμα. Ο Γιώργος Φράγκος, επικεφαλής των υπηρεσιών Human Capital Consulting από το 2016, διαθέτει εμπειρία στον κλάδο της συμβουλευτικής εδώ και 20 χρόνια.