Μέσα από τη διάκριση αυτή η Microsoft πιστοποιεί και επιβραβεύει την πολυετή τεχνογνωσία της Data Communication στις τεχνολογίες της Microsoft, τον προσανατολισμό της Data Communication στην υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών της και την βαθιά γνώση της αγοράς μέσα από σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων στα συγκεκριμένα προϊόντα. Σημειώνεται ότι, παγκοσμίως, μόλις το 30% των συνεργατών της Microsoft έχουν πιστοποιηθεί με την ανώτατη διάκριση Gold Competency για προϊόντα ERP ή CRM. Επίσης, η Data Communication έχει πιστοποιηθεί ως Silver ERP συνεργάτης και Gold Independent Software Vendor (ISV).

COSMOTE – GERYON
Στο ερευνητικό έργο Geryon συμμετέχει η Cosmote, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών επικοινωνίας που σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα επιτρέπουν τη λήψη και αποστολή πληροφοριών πολυμέσων, διευκολύνοντας την αναγνώριση και το συντονισμό καθώς και την επέμβαση  ομάδων διάσωσης. Η Cosmote θα παρέχει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε εμπορικά δίκτυα LTE, καθώς και διασύνδεση με επαγγελματικά κινητά δίκτυα, ενώ θα συμμετάσχει και σε σύστημα επίδειξης, μέσω δοκιμών με πραγματικούς χρήστες.