Στο πλευρό των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του Ρεθύμνου, όπου βρίσκεται και η κύρια παραγωγική μονάδα της εταιρείας, βρέθηκε τις μέρες του Πάσχα, η Creta Farms. Ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, στρατηγικός επενδυτής της Creta Farms, ανέφερε: «Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε, είναι χρέος όλων μας να συμβάλλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε στη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας.

Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας από τον Δήμο Ρεθύμνης σχετικά με τις ανάγκες που έχουν προκύψει, προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη δωρεά». Η εταιρεία δώρισε 620 επιταγές, αξίας 50 ευρώ έκαστη, προκειμένου να διατεθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης. Συγκεκριμένα, οι επιταγές διατίθενται για την προμήθεια προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης από Super Market της περιοχής.