Σε νέα ιδιόκτητα γραφεία 3.200 τμ, θα μεταφερθεί η Cosmos. Η κατασκευή του κτιρίου αποτελεί μέρος της επένδυσης ύψους  5 εκ ευρώ, η οποία έχει σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της εταιρείας και την προώθηση λύσεων προς τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερσύγχρονου data center, που θα «φιλοξενήσει» υπηρεσίες cloud. Επίσης πλην των γραφειακών χώρων, διαθέτει αίθουσες σεμιναρίων, συσκέψεων και labs.