Την πιστοποίηση Ethos, το πρότυπο αξιολόγησης ΕΚΕ το οποίο εκπόνησαν από κοινού τα CSR Hellas και Eurocert και εστιάζει στις βασικές αρχές της ΕΚΕ, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης απέσπασε η Coffee Island.

Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση έγιναν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας. Ειδικότερα, η Coffee Island επιθεωρήθηκε σε 184 σημεία μέτρησης της πιστοποίησης, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται ήδη στις δεσμεύσεις και τα πλάνα της εταιρικής της διακυβέρνησης και παρακολουθείται σταθερά η πρόοδός τους.