Του περιοδικού Fortune

Η Χήτος ΑΒΕΕ διακρίθηκε για πρώτη φορά στο top 20 των Most Admired Companies στην Ελλάδα για το 2020 του περιοδικού Fortune. Κριτήριο για τη διάκριση υπήρξαν η επένδυσή της στην καινοτομία, η εξωστρέφεια, το εργασιακό περιβάλλον της και η κοινωνική και περιβαλλοντική της συνεισφορά στην τρέχουσα χρονική περίοδο. Το βραβείο για τη Χήτος ΑΒΕΕ παρέλαβε ο Εμπορικός Διευθυντής, Περικλής Κατριβάνος. Στην έρευνα συμμετείχαν 370 εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ και ψήφισαν περισσότερα από 1.800 C-suite στελέχη από όλους τους κλάδους της οικονομίας.