Για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
Στο πλαίσιο του τριήμερου Balkans and Black Sea Cooperation Forum, το CSR Hellas διοργάνωσε την 1η ημέρα του Forum στις 30 Μαΐου εκδήλωση αφιερωμένη στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης - SDGs.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Lise Kingo, CEO & Executive Director του UN Global Compact, η οποία μεταξύ άλλων σημείωσε πως «οι 10 αρχές του Global Compact αποτελούν τη βάση ανάπτυξης στρατηγικών βιωσιμότητας και ΕΚΕ, ενώ παράλληλα οι SDGs είναι πλέον ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών». Στα δύο panels, ομιλητές και θεσμικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών και της ακαδημαϊκής κοινότητας συζήτησαν σε δύο θεματικές: Εκπαίδευση για Καινοτομία και Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή προς μια Κυκλική Οικονομία.