Παρουσίασε τη νέα All Virtual πραγματικότητα
H Βyte Computer συμμετείχε με περίπτερο και παρουσίαση με τίτλο «A new reality…all virtual» στην εκδήλωση για το Internet of Everything, Cisco Connect Greece 2014.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Αλίκη Λέσση, CNS&P Presales Engineer της Βyte, ανέλυσε τις διεθνείς τάσεις που καθορίζουν την νέα All Virtual πραγματικότητα. Τα πλεονεκτήματα της λύσης All Virtual που παρουσίασε η εταιρεία περιλαμβάνουν τη σύμπτυξη του Ηardware, την ταχύτερη και απλούστερη διαχείριση και συντήρηση της ΙΤ Υποδομής μέσω ενός εργαλείου, την ελαχιστοποίηση των φυσικών υποδομών, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και χώρου στο Computer Room, τον μικρότερο χρόνο υλοποίησης και προσθήκης εφαρμογών και την υψηλή διαθεσιμότητα που εξασφαλίζει αδιάλειπτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο περίπτερο της Βyte, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να έχουν μια hands on εμπειρία της ολοκληρωμένης λύσης για office in a box.