Η Bewise προσθέτει στο portfolio της τη νέα υπηρεσία GDPR Compliance - Data Protection Officer (DPO), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν σε εταιρείες, από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η υπηρεσία GDPR Compliance -DPO, καλύπτει για πολλές εταιρείες την απαίτηση του κανονισμού για έναν ανεξάρτητο DPO, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες έως και ένα πλήρες μοντέλο ανάθεσης. Η ομάδα που δημιούργησε η Bewise, καλύπτει προς το παρόν την Ελλάδα και την Κύπρο με εξειδικευμένα στελέχη σε εμπορικά και νομικά θέματα.

Ενδεικτικά, η υπηρεσία GDPR Compliance -DPO περιλαμβάνει συμβουλές σχετικά με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και τις διασφαλίσεις,εκτιμήσεις ετοιμότητας GDPR, προγράμματα προστασίας δεδομένων και εκπαίδευσης στελεχών και υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ εταιρείας και εποπτικής αρχής για θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων.