Το όραμά της με τίτλο «Υγεία και Τροφή για όλους» μέσω της ψηφιακής υγείας παρουσίασε η Bayer στο «4ο Pharma Transformation Covid-19 Deep dive» για την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού, το οποίο διοργανώθηκε από το Iatronet.gr. Επίσης, παρουσιάστηκε και στην 3η εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα στην υγεία του NBG Business Seeds, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – EIT Health Hub for Greece και την υποστήριξη του Κέντρου Αρχιμήδης, του Ιδρύματος Ωνάση και της Βayer Ελλάς. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα, όπως, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, οι επενδύσεις σε λύσεις υγείας από απόσταση και οι εξατομικευμένες εφαρμογές θεραπείας για παρακολούθηση και βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών.