Το προϊόν ατμίσματος της Βritish American Tobacco, Vuse, αναδείχθηκε, για 2η συνεχή χρονιά, «Προϊόν της Χρονιάς 2022» στην κατηγορία ατμίσματος. Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης έρευνας καταναλωτών, την οποία διεξήγαγε η IRI στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της διάκρισης «Βραβείο Βιώσιμου Προϊόντος» (Sustainable Product Award) στα διεθνή Βραβεία Επιχειρηματικής Αειφορίας SEAL, ενώ πρόκειται για το πρώτο εμπορικό σήμα της ΒΑΤ με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα (carbon neutral) στον κόσμο, αναφέρει σχετικά η εταιρεία.

«Το γεγονός ότι η διάκριση αυτή προέρχεται από το καταναλωτικό κοινό αποτελεί για εμάς έμπνευση για να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ελληνική αγορά με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία», σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas, Vitalii Kochenko.