Συμβουλευτική υπηρεσία για την πρόσβαση ελληνικών εταιρειών σε γερμανικές αλυσίδες λιανεμπορίου

Συγκεκριμένα, η Axis παρέχει ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται η διαμόρφωση διεθνούς προφίλ, ο σχεδιασμός κατάλληλης εμπορικής πολιτικής και η συστηματική εδραίωση σε μεγάλες ώριμες αγορές (όπως Κίνα, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και φυσικά και Γερμανία), ενώ παράλληλα στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη «διεθνοποίηση» των επιχειρήσεων, αντί της μεμονωμένης προσπάθειας ανάπτυξης συγκυριακών εξαγωγών με ελληνικά χαρακτηριστικά.