Σε συνέχεια της δέσμευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Avon, Jan Zijderveld, για την εφαρμογή των επτά αρχών υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών που υπαγορεύουν τα WEP, η Avon Greece δηλώνει επίσημα την υποστήριξή της στον στόχο αυτό, που ενισχύει τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Avon δεσμεύεται ως προς την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισότητας και της ισάξιας μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.