Μέσω των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Blackboard Collaborate.

H Athens Technology Center (ATC) υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εν μέσω κορωνοΐού, μέσω των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Blackboard Collaborate που διαθέτει.

Αναλυτικότερα, η Athens Technology Center, με πολύχρονη εμπειρία σε τεχνολογίες και λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνεργάζεται με την Blackboard, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων εργαλείων εκπαίδευσης, τα οποία εξειδικεύονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας, ώστε να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τεχνολογιών εικονικής τάξης.

Στο πλαίσιο αυτό κάθε φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή φροντιστηριακής εκπαίδευσης ανά την επικράτεια μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή συνέχεια των μαθημάτων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εικονικής τάξης εξασφαλίζουν την πλήρη προσομοίωση της εμπειρίας μιας φυσικής τάξης, ενεργοποιούνται άμεσα αφού παρέχονται μέσω cloud υποδομών και υποστηρίζονται πλήρως από το εξειδικευμένο προσωπικό της ATC.