Για τον λογαριασμό της Reebok

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η ανάθεση έγινε μετά από spec το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Adidas Hellas. Στο πλαίσιο αυτό ανανεώθηκε επίσης για δύο χρόνια η συνεργασία της Civitas με την Adidas Hellas. Όπως είναι γνωστό, η Civitas χειρίζεται τις Δημόσιες Σχέσεις για την Adidas Hellas τα τελευταία 5 χρόνια.