Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο
Στο ετήσιο συνέδριο της European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) στο Βερολίνο με τίτλο «Brilliance», που ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 26 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε η Άντζελα Σταθοπούλου, Partner & Research Director της Metron Analysis, ως Esomar Representative στην Ελλάδα.

Στο συνέδριο, με συμμετοχή άνω των 1200 ατόμων από πάνω από 75 χώρες, πραγματοποιήθηκαν 85 παρουσιάσεις, μίλησαν 120 ομιλητές και συμμετείχαν 50 εταιρείες στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης. Το συνέδριο – μέσα σε ένα περιβάλλον προκλήσεων για το χώρο της έρευνας όπως καινοτόμες τεχνολογίες, νέοι παίκτες στην αγορά, πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων, αυτοματοποίηση και ταχύτητα εξέλιξης των τεχνολογιών – επικεντρώθηκε στην εξαιρετική ικανότητα/Brilliance του κλάδου να τις αντιμετωπίσει.

Μέσα από ερευνητικά παραδείγματα και παρουσιάσεις με πελάτες, το συνέδριο ανέδειξε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη χρήση και εκμετάλλευση συνδυαστικών τεχνολογιών και κυρίως τη δύναμη των insights που έχει ο κλάδος της έρευνας να προσφέρει και να παραμείνει σημαντικός και αναγκαίος. Επιπλέον, συζητήθηκε η εφαρμογή του GDPR στη διαχείριση και λειτουργία των εταιρειών του κλάδου, καθώς και ο συμβουλευτικός ρόλος της ESOMAR.