Αναλαμβάνει τη θέση External Affairs Director

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του φαρμάκου, έχοντας αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις στην Aventis και Sanofi – Aventis Ελλάδας, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια κατείχε την θέση της Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της Sanofi Ελλάδας. Παράλληλα με τα νέα της καθήκοντα, η Αγ. Αγγέλη διατελεί καθήκοντα Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ), είναι μέλος του International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) και του International Health Assosiation (iHEA).

Επιπρόσθετα, διατηρεί ενεργή συμμετοχή σε Επιτροπές και Φόρουμ Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων της Ελλάδας, ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε παγκόσμια και ελληνικά συνέδρια για τη διοίκηση, την πολιτική και τα οικονομικά της υγείας. Είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του King’s College London του University of London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας του London School of Economics του University of London.