Η εταιρία τηλεπικοινωνιών AMD Telecom, επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Ασία, επενδύοντας στην υποστήριξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας με turn-key και one-stop-shop solutions και προσφέροντας customized και value added services σε όλες τις εταιρίες του χώρου. Αρχικά, η εταιρεία επικεντρώνει την προσοχή της στην Κίνα, ωστόσο διευρύνει τις δραστηριότητές της σε όλη την Ασία. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετάσχει στην έκθεση τηλεπικοινωνιών Mobile Asia Expo 2012 που θα διεχαχθεί στην Κίνα, 20-22 Ιουνίου.