Κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια μείωσε τη διαφημιστική της δαπάνη η Amazon, το 2020 -για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. «Η διαφήμιση και άλλα promotional κόστη» παρέμειναν ευρέως σταθερά στα 10,9 δισ. δολάρια σε σχέση με 11 δισ. δολάρια το 2019, σημειώνοντας μείωση μόλις 1%, ανέφερε η ετήσια έκθεση της εταιρείας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Amazon έκοψε την ετήσια διαφημιστικής της δαπάνη από το 2003, όταν η συνολική δαπάνη ανερχόταν σε 109 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία της.

Κάποια brands που δραστηριοποιούνται online είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν το adspend κατά τη διάρκεια της ύφεσης από την πανδημία, λόγω της ενισχυμένης στροφής των καταναλωτών στο e-commerce και της προσωρινής μείωσης στην αγορά διαφήμισης. Στην περίπτωση της Amazon, οι ετήσιες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 37% στα 386 δισ. δολάρια. Ωστόσο, οι δαπάνες του marketing, μέρος των οποίων αποτελεί και η διαφήμιση, αυξήθηκαν κατά 17%, στα 22 δισ. δολάρια, αλλά μειώθηκαν ως ποσοστό επί των καθαρών πωλήσεων. Η εταιρεία ωφελήθηκε από «τη μείωση των δαπανών σε κανάλια marketing λόγω της πανδημίας του Covid-19», ανέφερε η ετήσια έκθεση.

(Πηγή: Campaign)