Βάσει μιας μακροσκελούς λίστας 14 corporate values καλούνται να λειτουργούν στο εξής οι εργαζόμενοι της Amazon. Και αυτό, διότι, την περασμένη Τετάρτη, λίγες μόνο ημέρες πριν την αποχώρηση του Ιδρυτή της Jeff Bezos από τη θέση του CEO, η εταιρεία αναδιαμόρφωσε τη λίστα των αξιών της, προσθέτοντας 2 ακόμη. Οι νέες προσθήκες στη λίστα «Leadership Principles», με όνομα «Strive to be Earth’s Best Employer» και «Success and Scale Bring Broad Responsibility», απαιτούν οι άνθρωποι της εταιρείας να λαμβάνουν υπόψη, κατά τη λήψη αποφάσεων, την ευημερία των συναδέλφων τους και της κοινωνίας και εκτός των τειχών της εταιρείας, με στόχο να αντιμετωπίσουν τις επικρίσεις που δέχεται κατά καιρούς η Amazon για την σκληρότητα και την έλλειψη ευαισθησίας προς τον εργαζόμενο.

Η πρώτη αρχή «πατά» σε δέσμευση, την οποία πραγματοποίησε ο J. Bezos στις αρχές του έτους, με στόχο να κάνει την εταιρεία ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας και δημιουργίας αξίας, όχι μόνο για τους πελάτες, αλλά και για το προσωπικό. Η δεύτερη απαντά στη μακρόχρονη κριτική απέναντί της περί παραμέλησης, μεταξύ άλλων, των κοινοτήτων, όπου ζουν οι εργαζόμενοί της και του περιβάλλοντος.
(Πηγή: AdAge)