Για τέταρτη συνεχή χρονιά

Η Alpha Bank διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, διατηρώντας τη θέση της στον δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange 4 Good (FTSE4Good) Index Series, για τις επιδόσεις της στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης και την περαιτέρω βελτίωση στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε ετήσια βάση.

Η διάκριση επιτρέπει στην τράπεζα να ενισχύσει τη συμμετοχή της στη διεθνή προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη του ΟΗΕ, UNEPFI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), της οποίας έγινε μέλος το 2004.