Η Αλεξάνδρα Βαγενά ανέλαβε την Εμπορική Διεύθυνση του περιοδικού τον Δεκέμβριο του 2005 και στη συνέχεια και τη Διεύθυνση Έκδοσης του.