Ο τίτλος της ομιλίας της είναι «Data Driven Insights to stand out from competitors», στο πλαίσιο της οποίας ο Μανώλης Λαμπόβας, Partner & Managing Director της εταιρείας, θα αναφερθεί με πρακτικά παραδείγματα στη συλλογή, ανάλυση και το segmentation των δεδομένων για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής που θα διαφοροποιήσει τα brands από τον ανταγωνισμό.